Home > Veiligheid > Hoe het veilig is > Certificering brandmeldinstallaties

Certificering brandmeldinstallaties

Regeling Brandmeldinstallaties 2002.

Hulst Fire Consultancy certificeert brandmeldinstallatiesIn deze regeling zijn criteria opgenomen voor bedrijven die brandmeldinstallaties aanleggen. De regeling bevat de basiscriteria voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen en daarnaast specifieke criteria waaraan een bedrijf dient te voldoen afhankelijk van het type erkenning.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door KIWA uitgevoerde controles, worden de door Hulst Fire Consultancy vervaardigde producten, die gespecificeerd zijn in het certificaat en die voorzien zijn van de aangegeven keur, bij aflevering geacht te voldoen aan de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 voor de onderdelen:

 • projectie;
 • installatie;
 • onderhoud.

Offerte aanvragen

Indien aan alle eisen is voldaan kan Hulst Fire Consultancy als erkend Branddetectiebedrijf bij oplevering of na onderhoud van een brandmeldinstallatie een certificaat afgegeven. Met dit certificaat kan de gebruiker aantonen dat zijn brandmeldinstallatie voldoet aan de eisen.

Afhankelijk van de aangegeven risicoklasse van het object (laag, middel of hoog) vindt voor afgifte van het certificaat een inspectie plaats waarbij de aangelegde installatie op zijn functionaliteit wordt beoordeeld. Deze inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke inspectie-instellingen die hiervoor zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) of door Hulst Fire Consultancy zelf afhankelijk van de wensen en eisen.

Hulst Fire Consultancy is gespecialiseerd in het van A tot Z leveren en installeren van brandmeldinstallaties. Daar bij moet u denken aan:

 • Opstellen Programma van Eisen;
 • Projecteren van de brandmeldinstallatie;
 • Leveren en installeren van de brandmeldinstallaties na goedkeuring PvE door de brandweer;
 • Opstellen Rapport van Oplevering en Installatie Attest;
 
 • Vervaardigen van revisie tekeningen van de brandmeldinstallatie;
 • Certificeren brandmeldinstallatie;
 • Jaarlijks preventief onderhoud brandmeldinstallatie;
 • Beheerder brandmeldinstallatie taken (opgeleid persoon “OP”)

Tevens kunt u bij ons terecht voor het leveren en installeren van gesproken woord ontruimingsinstallaties type A.

Offerte aanvragen

Nieuw! BHV Trainingen en Ontruimingsoefeningen op locatie
Bekijken
© 2019 Hulst Fire Consultancy