Onderhoud

Om alle aanwezige brandpreventieve materialen- en installaties in goede staat te houden, kunnen wij voor u jaarlijks onderhoud uitvoeren aan:

- Brandmeldinstallatie
- Ontruimingsinstallatie Type A
- Blusmiddelen
- Noodverlichting

Zodra wij tijdens dit onderhoud gebreken constateren, zullen wij gelijk een offerte naar u sturen wat het kost om deze gebreken op te lossen en de brandpreventieve materialen- en installaties in goede staat te houden. 

BHV Trainingen en Ontruimingsoefeningen op locatie
Bekijken
© 2023 Hulst Fire Consultancy