Blusmiddelen

Hulst Fire Consultancy levert, installeert en certificeert blusmiddelenAls u opzoek bent naar (zakelijke) blusmiddelen voor uw gebouw, dan bent u bij Hulst Fire Consultancy op het juiste adres. Omdat er verschillende blusmiddelen bestaan, leest u op deze pagina welke blusmiddelen voor uw gebouw geschikt zijn. Het is van belang om over professionele blusmiddelen te beschikken omdat u zo kleine brandjes zelf kan blussen en zulke situaties snel kan oplossen zonder dat het levensbedreigend wordt. Wij bieden verschillende blusmiddelen aan zoals; een koolmonoxidemelder (rookmelder), sproeischuimblusser, BHV hesjes en nog veel meer. Bekijk daarom hieronder ons aanbod en kies het blusmiddel dat voor u geschikt is!

Offerte aanvragen

Een beginnende brand kunt u zelf blussen. Mits u natuurlijk de juiste middelen bij de hand heeft, zoals een brandslanghaspel of een draagbare brandblusser. Het is van levensbelang dat u in de gaten houdt of u de brand nog kunt beheersen. Let op of u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten. En vergeet nooit dat bij brand de rook doodsoorzaak nummer één is. Rook bevat namelijk giftige gassen en verspreidt zich veel sneller dan vuur.

Er zijn verschillende soorten brandblussers. Hulst Fire Consultancy kan u goed informeren welke voor u het meest geschikt is. Het juiste type blusmiddel is afhankelijk van het type brand. In sommige gevallen kan het verkeerde blusmiddel gevaarlijk zijn!

Om welk soort brand gaat het ?

Voor de keuze van het juiste blusmiddel is belangrijk welk soort brand geblust moet worden. Hiervoor zijn de verschillende branden onderverdeeld in vier brandklassen:

A. Branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die meestal onder gloedvorming verbranden. Bijvoorbeeld hout, textiel, schuimrubber.
B. Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen. Bijvoorbeeld benzine, alcohol, vet en asfalt.
C. Branden van gassen zoals propaan, butaan en aardgas.
D. Branden van metalen. Bijvoorbeeld magnesium, kalium en aluminium.

Hoeveel brandblussers heeft u nodig ? De meest recente norm op dit gebied is NEN 4001:2006 Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen. Hierin leest u waar, hoe en hoeveel brandblusapparaten in bepaalde ruimtes en/of gebouwen moeten worden geplaatst voor een optimale beveiliging. Bedrijfshulpverleners leren in hun opleiding hoe ze blusmiddelen moeten gebruiken.

Brandslanghaspels

Een brandslang is een goede aanvulling op de brandblussers die in een gebouw aanwezig zijn.
Een brandslanghaspel is een vormvaste brandslang die op een vast aangebrachte haspel is gerold en permanent is aangesloten op het waterleidingnet. Bij beginnende branden die met water kunnen worden geblust (brandklasse A) is het mogelijk met behulp van dit type brandslang het dreigende brandgevaar vertragen, totdat de brandweer aanwezig is. Uiteraard geldt ook hier de regel dat uw eigen veiligheid voorop staat; u moet nog wel veilig het pand kunnen verlaten

Regelgeving

In het Bouwbesluit 2003 is geregeld wanneer in gebouwen brandslanghaspels moeten worden aangebracht en welk aantal. Brandslanghaspels moeten voldoen aan de norm NEN-EN 671-1. Het is de bedoeling dat met de brandslang(en) elk punt in een gebouw kan worden bestreken. Daarbij mag u ook rekening houden met een worplengte van de waterstraal van 5 meter.

Plaats brandslanghaspels zo veel mogelijk bij (nood)uitgangen. Degene die de brand ontdekt kan dan eerst alarm slaan, de brand melden, controleren of er nog steeds een veilige vluchtroute is, en dan beslissen of hij nog gaat proberen de brand te blussen. Als de bluspoging niet lukt en er plotseling veel rookontwikkeling is, dan kan die persoon de uitgang vinden door eenvoudig de brandslang te volgen.

Zorg dat de slang bij gebruik niet door brand- en/of rookwerende deuren gevoerd wordt. Deze deuren moeten na gebruik vanzelf weer sluiten. In de praktijk komt dat erop neer dat er in elk brand- en of rookcompartiment voldoende brandslanghaspels aanwezig moeten zijn.

Controle, beheer en onderhoud

Brandslanghaspels en handbrandblussers moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een instantie die is erkend op basis van de Regeling voor de erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen (REOB) of een ten minste gelijkwaardige instelling. De eigenaar en/of de gebruiker van een gebouw moeten er op toezien dat de brandslanghaspels en handbrandblussers in goede staat verkeren en klaar zijn voor gebruik.

Hulst Fire Consultancy is gespecialiseerd in het leveren van de bovenstaande materialen en diensten.Offerte aanvragen

Nieuw! BHV Trainingen en Ontruimingsoefeningen op locatie
Bekijken
© 2019 Hulst Fire Consultancy