Blusmiddelen

Hulst Fire Consultancy levert, installeert en certificeert blusmiddelenAls u opzoek bent naar blusmiddelen voor uw gebouw, dan bent u bij Hulst Fire Consultancy aan het juiste adres. Omdat er verschillende blusmiddelen bestaan, leest u op deze pagina welke blusmiddelen voor uw gebouw/object/afdeling geschikt zijn. Het is van belang om over professionele blusmiddelen te beschikken, omdat u zo kleine brandjes zelf kan blussen en zulke situaties snel kan oplossen zonder dat het levensbedreigend wordt. Wij bieden alle verschillende blusmiddelen aan.

Een beginnende brand kunt u zelf blussen. Mits u natuurlijk de juiste middelen bij de hand heeft, zoals een brandslanghaspel of een draagbare handbrandblusser. Het is van levensbelang dat u in de gaten houdt of u de brand nog kunt beheersen. Let op of u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten wanneer de brand of rook zich uitbreidt. En vergeet nooit dat bij brand de rook doodsoorzaak nummer één is. Rook bevat namelijk giftige gassen en verspreidt zich veel sneller dan vuur.

Er zijn verschillende soorten brandblussers. Hulst Fire Consultancy kan u goed informeren welke voor u het meest geschikt is. Het juiste type blusmiddel is afhankelijk van het type brand. In sommige gevallen kan het verkeerde blusmiddel gevaarlijk zijn!

Om welk soort brand gaat het ?

Voor de keuze van het juiste blusmiddel is belangrijk welk soort brand geblust moet worden. Hiervoor zijn de verschillende branden onderverdeeld in vier brandklassen:

A. Branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die meestal onder gloedvorming verbranden. Bijvoorbeeld hout, textiel, schuimrubber.
B. Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen. Bijvoorbeeld benzine, alcohol, vet en asfalt.
C. Branden van gassen zoals propaan, butaan en aardgas.
D. Branden van metalen. Bijvoorbeeld magnesium, kalium en aluminium.

Hoeveel brandblussers heeft u nodig ? De meest recente norm op dit gebied is NEN 4001:2006 Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen. Hierin leest u waar, hoe en hoeveel brandblusapparaten in bepaalde ruimtes en/of gebouwen moeten worden geplaatst voor een optimale beveiliging. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u opnemen om zo een passende offerte voor u te kunnen maken. Bedrijfshulpverleners leren in hun opleiding hoe ze blusmiddelen moeten gebruiken en welke blusser voor welke brand gebruikt kan/mag.

Regelgeving

In het Bouwbesluit 2003 is geregeld wanneer in gebouwen brandslanghaspels moeten worden aangebracht en welk aantal. Brandslanghaspels moeten voldoen aan de norm NEN-EN 671-1. Het is de bedoeling dat met de brandslang(en) elk punt in een gebouw kan worden bestreken. Daarbij mag u ook rekening houden met een worplengte van de waterstraal van 5 meter.

Plaats brandslanghaspels zo veel mogelijk bij (nood)uitgangen. Degene die de brand ontdekt kan dan eerst alarm slaan, de brand melden, controleren of er nog steeds een veilige vluchtroute is, en dan beslissen of hij nog gaat proberen de brand te blussen. Als de bluspoging niet lukt en er plotseling veel rookontwikkeling is, dan kan die persoon de uitgang vinden door eenvoudig de brandslang te volgen.

Zorg dat de slang bij gebruik niet door brand- en/of rookwerende deuren gevoerd wordt. Deze deuren moeten na gebruik vanzelf weer sluiten. In de praktijk komt dat erop neer dat er in elk brand- en of rookcompartiment voldoende brandslanghaspels aanwezig moeten zijn.

Controle, beheer en onderhoud

Brandslanghaspels en handbrandblussers moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een instantie die is erkend op basis van de Regeling voor de erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen (REOB) of een ten minste gelijkwaardige instelling. Deze jaarlijkse controle kan Hulst Fire Consultancy voor u uitvoeren! De eigenaar en/of de gebruiker van een gebouw moeten er op toezien dat de brandslanghaspels en handbrandblussers in goede staat verkeren en klaar zijn voor gebruik. 

Offerte aanvragen

BHV Trainingen en Ontruimingsoefeningen op locatie
Bekijken
© 2023 Hulst Fire Consultancy