Home > Veiligheid > Hoe het veilig is > Gebruiksmelding- en vergunning

Gebruiksmelding- en vergunning

Hulst Fire Consultancy helpt u bij de gebruiksmelding en vergunningVoor bepaalde gebruiksfuncties in gebouwen (o.a. bedrijfsmatig overnachten en verzorging) is een Gebruiksvergunning vereist, zoals is vastgelegd in het Bouwbesluit. In deze vergunning zijn de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk vastgelegd. Ook bestaande gebouwen vallen onder de voorwaarden voor een gebruiksvergunning. Voldoet een bouwwerk niet aan de gestelde norm van brandveiligheid, dan krijgt de gebruiker doorgaans een bepaalde termijn om onveilige zaken aan te passen. Hulst Fire Consultancy adviseert u over de noodzakelijke aanpassingen en begeleidt u bij het traject van aanvraag tot verlenen van de vergunning. Tegelijkertijd fungeren wij als intermediair tussen u en de brandweer.

In voorkomende gevallen is er een meldingsplicht. Dit is het geval als er meer dan 50 personen in een gebouw aanwezig zijn. Er is dan geen vergunning vereist (en dus betaalt u geen legeskosten) maar u hoeft alleen het gebruik te melden. U moet wel net als bij een vergunning aan de wet-en regelgeving (Gebruiksbesluit) voldoen.

U kunt zelf een melding doen, maar er zijn tekeningen en een aantal specifieke gegevens vereist. Hulst Fire Consultancy kan die melding snel en vlekkeloos voor u laten verlopen en ook verzorgen, dus ook inclusief het maken en leveren van de gebruiksmeldingtekeningen

Mocht u twijfelen aan de huidige brandveiligheidsvoorzieningen van uw gebouw, dan voert Hulst Fire Consultancy een tussentijdse gebouwinspectie uit. Aan de hand van een checklist vindt een stapsgewijze inspectie plaats die resulteert in een eindrapport met verbeterpunten. Daarin treft u, naast onze bevindingen, een passend advies aan waarmee u aan alle regelgeving voldoet. Zo bent u verzekerd van een brandveilige werkomgeving.

Offerte aanvragen

BHV Trainingen en Ontruimingsoefeningen op locatie
Bekijken
© 2023 Hulst Fire Consultancy