Ontruimingsplannen

Hulst Fire Consultancy maakt ontruimingsplannen voor gebouwen en evenementenAls u een ontruimingsplan nodig heeft voor uw gebouw, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen als branddetectiebedrijf met onze vele kennis en ervaring die we in de loop der jaren hebben gekregen goed doordachte en op maat gemaakte ontruimingsplannen maken voor elk gebouw. Om zo snel mogelijk het gebouw te verlaten in een levensbedreigende situatie is het van levensbelang om over een goed doordacht ontruimingsplan te beschikken. De experts van Hulst Fire Consultancy kunnen u hierbij helpen!

Plan van aanpak Ontruimingsplan conform NEN 8112

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de mensen in het gebouw kunnen ontstaan, vooral als gevolg van een (grote) rook- en/of brandontwikkeling, is het van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk verlaten kan worden. Om dit te bereiken is het opstellen van een ontruimingsplan noodzakelijk. Hulst Fire Consultancy richt zich op het opstellen van deze ontruimingsplannen en een aantal aanverwante producten en diensten.

Wetgeving en normen

In het Bouwbesluit zijn de bouwtechnische-, de installatietechnische- en organisatorische eisen voor (brand)veilige gebouwen beschreven. In het bouwbesluit wordt de noodzaak van het opstellen van een ontruimingsplan beschreven.

Hoe moet een ontruimingsplan opgesteld worden?

Bij het schrijven van een ontruimingsplan is het advies om uit te gaan van een brand als calamiteit. Het ontruimingsplan zoals wij u die adviseren op te stellen is voor alle calamiteiten, dus ook voor bijvoorbeeld een bommelding of een lekkage in een gasleiding.

In een ontruimingsplan wordt omschreven hoe een gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden, waar de verzamelplaats(en) is (zijn) en waar zich de vluchtwegen bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling onder het personeel, wat essentieel is voor een efficiënt uitvoeren van de ontruiming.

Voor het opstellen van een ontruimingsplan zijn een aantal afspraken gemaakt. Omdat de brandweer zelf ook gebruik kan maken van een deel van het ontruimingsplan, is het wenselijk om een aantal zaken, zoals indeling van het voorblad, het gebruik van pictogrammen en de uitwerking van de tekeningen, te standaardiseren.

Om een ontruimingsplan overzichtelijk op te stellen en om een eventuele ontruiming ordelijk en goed georganiseerd te laten verlopen is er een globale leidraad voor het opstellen van een ontruimingsplan. Omdat nagenoeg iedere organisatie anders is, zult u elk plan moeten aanpassen aan de specifieke zaken en wensen die van toepassing zijn op het desbetreffende object. 

Leveringstraject ontruimingsplan

Hulst Fire Consultancy levert het ontruimingsplan in een koffer, welke is voorzien van een map met het ontruimingsplan en geplastificeerde gekleurde plattegronden op formaat A3. Zo kunt u eventueel met een whiteboard het door de BHV'ers gecontroleerde deel markeren, zodat achteraf duidelijk wordt of alles gecontroleerd is. De levering van een ontruimingsplan gebeurt op projectmatige wijze, waarbij als volgt te werk wordt gegaan:

 1. Na ontvangst van de opdracht van de klant wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek en zogenaamde schouw van het gebouw om alle benodigde gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het vervaardigen van het ontruimingsplan. Er is een speciaal intake-formulier ontwikkeld om de bovenstaande gegevens te verzamelen.
 2. De verzamelde gegevens, zoals de aard van het bedrijf/object, werkzaamheden, personeelsbezetting, openingstijden en technische en bouwkundige gegevens van het bedrijf/object, worden dan verwerkt in een eerste concept. Dit eerste concept wordt de klant na een week of vier toegestuurd en daarna wordt deze op locatie bij de klant besproken. Tijdens dit gesprek worden eventuele wijzigingen in de tekst besproken en verwerkt voor het tweede concept. Het advies is de planning zo te maken dat tijdens het bespreken van het eerste concept de tekeningen ook in conceptvorm kunnen worden gecontroleerd voor eventuele aan te brengen wijzigingen.
 3. Na het verwerken van de aanpassingen die tijdens het bespreken van het eerste concept zijn doorgegeven en het controleren en eventueel aanpassen van de concepttekeningen, wordt er een tweede concept toegestuurd. Wanneer hierop geen op- of aanmerkingen meer zijn, wordt dit een definitief laatste concept. Dit definitieve concept wordt dan, vergezeld met een akkoordverklaring, naar de klant gestuurd.
 4. Na het eventueel verwerken van de laatste wijzigingen ontvangt de klant, nadat Hulst Fire Consultancy de getekende akkoordverklaring ontvangen heeft, een definitief en origineel ontruimingsplan met bijbehorende koffer en tekeningen.

Tekeningen

Het tekenwerk is van belang, aangezien een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan de tekeningen zijn.
Om deze tekeningen te kunnen vervaardigen is het noodzakelijk te kunnen beschikken over recente bouwtekeningen, een terreintekening of situatieschets. Het is een voordeel wanneer u de tekeningen digitaal in DWG aanlevert i.v.m. de tijd en kosten die dan nodig is voor het vervaardigen van de tekeningen.

De gegevens die dienen te worden verzameld voor de tekeningen zijn:

 • blussers;
 • brandslanghaspels;
 • handbrandmelders of ontruimingsmelders;
 • afsluiter gas / water / elektra;
 • compartimentscheidingen (30 en 60 minuten);
 • nooduitgang en uitgang;
 
 • locatie brandmeldcentrale met toebehoren, geen automatische rookmelders;
 • brandweer ingang;
 • droge blusleiding met koppelingen per verdieping;
 • sleutelkluis;
 • hydrofoor

Deadline

Ten aanzien van de levertijd van het ontruimingsplan is het van belang met u een goede planning af te spreken. Het halen van de gestelde afleverdatum is mede afhankelijk van de juiste en snelle aanlevering van de gegevens door u. Wanneer het ontruimingsplan klaar is volgt een presentatie bij u op de locatie van het plan aan (een deel van) de BHV'ers. De presentatie van het ontruimingsplan zal ongeveer een 1 uur met zich mee brengen.

Tevens zal Hulst Fire Consultancy de brandweer kopieën ter beschikking stellen.

Offerte aanvragen

BHV Trainingen en Ontruimingsoefeningen op locatie
Bekijken
© 2023 Hulst Fire Consultancy