Ontruimingsoefening

Hulst Fire Consultancy organiseert ontruimingsoefeningen voor bedrijven en overhedenOm een ontruimingsoefening effectief in de organisatie te introduceren is het aan te bevelen dit stapsgewijs op te bouwen. Bij iedere stap kan de moeilijkheidsgraad worden opgevoerd.

Voor de ontruimingsoefening is er de keuze om uit één van de drie fases gebruik te maken, wat afhankelijk is van hoe vaak de ontruimingsoefening uitgevoerd is in de afgelopen jaren en waar voor nu de voorkeur naar uit gaat.

Fase 1: De ontruimingsoefening is aangekondigd en iedereen in het object weet dat deze plaatsvindt.

Fase 2: De ontruimingsoefening is alleen bekend bij de directie van de verschillende gebruikers en eventueel bij de BHV’ers, verder weet niemand dat deze plaatsvindt.

Fase 3: De ontruimingsoefening is onaangekondigd en niemand, op één persoon na waar de afspraak mee gemaakt is, weet er dus van af dat deze plaatsvindt.

 

Bij alle drie de fases is er sprake van een volledige ontruiming van het object. Het is dan mogelijk het ontruimingsplan op effectiviteit en functionaliteit te toetsen. Belangrijke aspecten zijn:

  • de snelheid waarmee alle aanwezigen het object verlaten;
  • het werken met de eigen uitrusting, middelen volgens de instructies en procedures zoals deze zijn vastgelegd in het ontruimingsplan;
  • het zelfverzekerd optreden en alert reageren op de situatie, de snelheid van handelen en het werken in teamverband met aandacht voor eigen veiligheid en die van anderen;
  • de controle op de verzamelplaats buiten het object;

 

Bij de oefeningen wordt uitgegaan van brand als calamiteit en de plaats van handeling kan bijvoorbeeld de kopieerruimte, pantry, serverruimte of een technische ruimte zijn. Na overleg en uitsluitend na goedkeuring kan eventueel worden besloten een kleine hoeveelheid rook toe te passen om zo een bepaalde route die normaal wordt gebruikt te blokkeren.

Voorafgaand aan de oefening zal een medewerker van Hulst Fire Consultancy de brandweer en de particuliere alarmcentrale op de hoogte brengen.

Bij een dergelijke grote oefening is het doorgaans wel goed om vooraf met de verschillende bedrijfshulpverleners het scenario door te nemen.

Meestal doen wij dit 2 weken voor aanvang van de oefening. Wij maken een draaiboekje van de oefening welke dan wordt besproken tijdens het overleg.

Verder doen wij een controle van de nooduitgangen. Wij willen er graag zeker van zijn dat er geen nooduitgangen geblokkeerd zijn tijdens de oefening.

Na afloop van de oefening vindt er een evaluatie plaats welke ten doel heeft de eventuele tekortkomingen in de procedures/instructies in beeld te krijgen.

Hulst Fire Consultancy zal tevens een verslag maken van de gehele oefening en deze voorzien van foto materiaal.  

Bevindingenrapport

Na de ontruimingsoefening wordt een bevindingenrapport gemaakt. Dit zijn opmerkingen omtrent de praktijksituatie die tijdens de ontruimingsoefening zijn waargenomen. 

Er kan daarbij gedacht worden aan geblokkeerde nooduitgangen, losstaande blussers, onbereikbare handbrandmelders, niet brandende transparant verlichting, werking en situatie aanwezige brandmeld/ontruimingsinstallatie etc. In dit bevindingen rapport wordt verwezen naar de huidige wetgeving.

Offerte aanvragen

BHV Trainingen en Ontruimingsoefeningen op locatie
Bekijken
© 2023 Hulst Fire Consultancy