Ontruimingsoefening

Hulst Fire Consultancy organiseert uw ontruimingsoefeningOm een ontruimingsoefening effectief in de organisatie te introduceren is het aan te bevelen dit stapsgewijs op te bouwen. Bij iedere stap kan de moeilijkheidsgraad worden opgevoerd. Omdat bij veel objecten nooit eerder een ontruimingsoefening is gehouden adviseren wij u een ontruimingsoefening te houden in de zogenaamde fase 1. Fase 1 houdt in dat het personeel en de overige aanwezigen van te voren worden ingelicht over de dag en de tijd van de oefening.

In fase 1 is er sprake van een volledige ontruiming. Het is dan mogelijk het ontruimingsplan op effectiviteit en functionaliteit te toetsen. Belangrijke aspecten zijn:

  • de snelheid waarmee alle aanwezigen het gebouw verlaten;
  • het werken met de eigen uitrusting, middelen volgens de instructies en procedures zoals deze zijn vastgelegd in het ontruimingsplan;
  • het zelfverzekerd optreden en alert reageren op de situatie, de snelheid van handelen en het werken in teamverband met aandacht voor eigen veiligheid en die van anderen;
  • de controle op de verzamelplaats buiten het gebouw;

Offerte aanvragen

Bij de oefeningen in fase 1 wordt uitgegaan van brand als calamiteit en de plaats van handeling kan bijvoorbeeld de kopieer ruimte, pantry of server ruimte zijn. Na overleg en uitsluitend na goedkeuring met de betreffende directie kan eventueel worden besloten een kleine hoeveelheid rook toe te passen om zo een bepaalde route die normaal wordt gebruikt te blokkeren.

Voorafgaand aan de oefening zal een medewerker van Hulst Fire Consultancy de brandweer op de hoogte brengen. Na afloop van de oefening vindt er een evaluatie plaats welke ten doel heeft de eventuele tekortkomingen in de procedures, instructies in beeld te krijgen.

Onderhoudscontract

Na de ontruimingsoefening en vervaardigen van het ontruimingsplan kunt u een onderhoudscontract afsluiten voor de jaarlijkse brandveiligheidsinspectie welke wordt gecombineerd met de eerder omschreven ontruimingsoefening in de fase 1. In de eerste maanden van het nieuwe jaar wordt u een planning overhandigd welke na overleg met de directie of hoofdbedrijfshulpverlener is bepaald en waarin de data is vastgelegd voor de ontruimingsoefening gecombineerd met de brandveiligheidsinspectie.

De inspectie

Tijdens deze inspectie wordt bekeken of de signalering nog aanwezig is en of de tekst van het ontruimingsplan nog actueel is. Hieruit volgt een aantal aanpassingen die voor wat betreft het aanpassen van de tekst van het ontruimingsplan deel uit maakt van de prijs van de brandveiligheidinspectie. Voor het eventueel aanpassen van de tekeningen voor het ontruimingsplan zal een offerte worden gemaakt.

 

Onderhoudscontract per jaar of meerjarig

Verder wordt er voor het begin van het jaar weer een nieuw onderhoudscontract geoffreerd. Dit kan elk jaar opnieuw gebeuren of voor een aantrekkelijk bedrag meerjarig worden gemaakt. Indien het contract niet wordt afgesloten zou het kunnen dat de signalering over enkele jaren volledig achterhaald is en door de klant opnieuw een grote investering gedaan moet worden om alles volgens de dan geldende wetgeving uit te laten voeren.

Bevindingenrapport

Naast de offerte wordt een bevindingenrapport gemaakt. Dit zijn opmerkingen omtrent de praktijksituatie die tijdens de inspectie zijn aangetroffen. Men kan daarbij denken aan geblokkeerde nooduitgangen, losstaande blussers, onbereikbare handbrandmelders, niet brandende transparant verlichting etc. In dit rapport wordt verwezen naar de huidige wetgeving.

Hulst Fire Consultancy zal tevens een verslag maken van de gehele oefening en deze voorzien van foto materiaal.

Offerte aanvragen

Nieuw! BHV Trainingen en Ontruimingsoefeningen op locatie
Bekijken
© 2019 Hulst Fire Consultancy